Menu

Kontingentsats

Følgende kontingentsatser er gældende for forår 2017.                    

 Årgang   Født  Kridttillæg*    Kontingent    I alt halvårligt  
U04 2014 75 225 300
U05 2013 75 325 400
U06 2012 75 425 500
U07 2011 75 475 550
U08 2010 75 575 650
U09 2009 75 575 650
U10 2008 75 675 750
U11 2007 75 675 750
U12 2006 75 775 850
U13 2005 75 775 850
U14 2004 75 775 850
U15 2003 75 775 850
U16 2002 75 800 875
U17 2001 75 800 875
U19 1999-00 75 800 875
Kvinder   75 425 500
Senior   75 875 950
        Helårligt
Old-boys / Veteraner   150 925 1075
Passiv medlemmer     200 200

 *) Kridtillæg blev indført da kommunen stoppe med at kridte baner. Beløbet dækker omkostninger til opstregning af baner.

Indplacering af spillere.

Kontingent betales efter den årgang hvor der spilles uanset fødselsår.

Indmeldelse.
Foretages via klubbens hjemmeside fra de enkelte årganges sider 
eller ved at aflevere indmeldelseblanket til årgangskoordinator / medlemskoordinator eller træner.

Hovedforfald kontingent.
1. marts / 1. august

Nyindmeldte opkræves ved indmeldelsen med forfald 10 - 30 dage efter indmeldelsen til den 15. eller den 31. i en måned.

Rabat m.m. i ungdomsafdelingen:
Ved nyindmelde i løbet at en kontingentperiode vil beløbet blive reguleret,
dog altid minimum kr. 100.- + kridttillæg pr. halvår.

Efterskoleophold:
Kontakt ungdomsformanden for aftale.

Rykkergebyr:
Rykkere pålægges en afgift på kr. 100.-

Udmeldelse
Foretages via
mail til fodbold@bredballe-if.dk.

Spillercertifikat udstedes når den nye klub rekvirerer det via Klub Office.
 Papirudgaven er udgået. Ved kontingentrestance afvises ønsket fra den nye klub.

Ved udmeldelse om foråret efter 10. marts / før 1. april og om efteråret efter 1. august / før 15. august vil der kun blive opkrævet 50 % af den halvårlige kontingentsats.

Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde beløb til betaling.