Menu

Kontingentsats

Følgende kontingentsatser er gældende for 2018.                    

 Årgang   Født  Kridttillæg*    Kontingent    I alt halvårligt  
U04 2014 75 250 325
U05 2013 75 350 425
U06 2012 75 450 525
U07 2011 75 500 575
U08 2010 75 600 675
U09 2009 75 600 675
U10 2008 75 700 775
U11 2007 75 700 775
U12 2006 75 800 875
U13 2005 75 800 875
U14 2004 75 800 875
U15 2003 75 800 875
U16 2002 75 825 900
U17 2001 75 825 900
U19 1999-00 75 825 900
Senior   25 300 325 6 gange årligt
Old-boys / Veteraner   150 925 1075 Helårligt
Passiv medlemmer     200 200 Helårligt

 *) Kridtillæg blev indført da kommunen stoppe med at kridte baner. Beløbet dækker omkostninger til opstregning af baner.

Indplacering af spillere.

Kontingent betales efter den årgang, hvor der spilles uanset fødselsår.

Indmeldelse.
Foretages via klubbens hjemmeside fra de enkelte årganges sider
.

Hovedforfald kontingent.
1. februar / 1. august. Enkelte hold 1. marts / 1. august

Første kontingentbetaling opkræves ved indmeldelsen. 

Rabat m.m. i ungdomsafdelingen:
Ved indmeldelse efter hovedforfald reguleres kontingentbeløbet. Beløbet fremkommer ved betalingen under indmeldelsen.

Efterskoleophold:
Kontakt ungdomsformanden for aftale.

Rykkergebyr:
Rykkere pålægges en afgift på kr. 100.-

Udmeldelse
Foretages via
mail til fodbold@bredballe-if.dk.

Spillercertifikat udstedes når en ny klub rekvirerer det via Klub Office.
 
Indtil da forbliver certifikatet i Bredballe IF.
Ved kontingentrestance afvises ønsket fra den nye klub.

Ved udmeldelse om foråret efter 10. marts / før 1. april og om efteråret efter 1. august / før 15. august vil der kun blive opkrævet 50 % af den halvårlige kontingentsats.

Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde beløb til betaling.