Menu

Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 24. marts 2015

 

6 fremmødte medlemmer ud over bestyrelsen

 

  1. Valg af dirigent

 

Ole Weiersøe valgt

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning

 

Beretningen godkendt

 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 

Ove anfægter, at bestyrelsen ikke har fået regnskabet inden generalforsamlingen, så underskuddet kunne være blevet drøftet.

 

Danske bank koster dyrt i gebyrer. Kigges på i bestyrelsen.

 

Regnskabet godkendt

 

4. Fastsættelse af grundkontingent

 

O kr

 

5. Valg af formand

 

Niels Erik valgt

 

6. Behandling af indkomne forslag

 

Ingen forslag

 

7. Meddelelse om udvalgs repræsentanter

 

Ole Weirsøe fodbold

Mette Hjuler gymnastik

Ove Frederiksen aktive seniorer

Ole Bisgaard badminton

 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

 

Revisor Allan Jørgensen

Suppleant Gert Jensen

 

9. EVT

 

Klub frivillig - hele foreningen skal med.

Få oprettet en bank af frivillige, som man kan tage kontakt til, når opgaven er det.