Menu

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Bredballe IF

Torsdag d. 6. April 2017

 

 1. Valg af dirigent

 

                      Ole Weirsøe

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af beretning

 

Væsentligste udvikling i BIF i 16 er, at vi har sået de spæde frø med Mette som tovholder på "Klub frivillig". Det er vi ikke i mål med, men i gang. Konceptet kan evt køres i gang i det små ved at "gamle" fodboldspillere laver en formiddags klub

Cafeteriet ville vi ligeledes gerne have nedsat et udvalg til. Ikke lykkes. Men part i et overskud på 25 % af arrangementer.

Modernisering af køkkenet i samarbejde med kommunen. Cafeteria og inventar udgift på ca 100.000. Tilskud fra Cool Store og Funny lørdag

Stor vækst i gymnastikafdelingen. Til afslutningen var der 600 betalende

60+ kører

Badminton status quo

Senior fodbold 2 hold rykkede ud

Ungdom mangler kvalificerede trænere og ledere. Har betydet at spillere er flyttet til andre klubber

PP Otto Engelhart, fodbold

Vinbjerg Marie Louise, gym

 

Kunststofbanen har haft et godt år økonomisk overskud 240.000

 

Vejle Ungdoms volley vil gerne være en del af Bredballe IF

 

Stadion navn sælges

 

Idræt i dagtimerne arbejder Mette for

 

Beretningen godkendt

 

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 

Underskud på bundlinjen pga investeringer.

De sportslige udvalg har givet overskud

 

Regnskabet godkendt

 

 

 1. Fastsættelse af grundkontingent

 

 1. Kr

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

Generalforsamlingen tilslutter sig forslaget og bemyndiger bestyrelsen at tage beslutning om at optage

 

Bredballe IF Hard Ball Klub

 

Som en afdeling af BIF

 

 1. Valg af formand

 

Niels Erik

 

 1. Valg af kasserer

 

Udgår

 

 1. Valg af næstformand/sekretær

 

Udgår

 

 1. Meddelelse om udvalgsrepræsentanter

 

Ove, Ole, Mette, Niels Erik

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Gert Jensen

Torben Orvad

 

 1. EVT