Menu

Generalforsamling 2018

Referat 21. Marts 2018 generalforsamling BIF

 

5 fremmødte ud over hovedbestyrelsen

 

 

  1. Valg af dirigent

 

Ole Weiersøe

 

  1. Fremlæggelse og godkendelse af beretning

 

Gymnastik har gang i at få håndbold op at stå

 

Godkendt

  

  1. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 

Godkendt

 

  1. Fastsættelse af grundkontingent

 

0 kr

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

Ingen

 

  1. Valg af kasserer

 

Arne Jakobsen

 

  1. Valg af næstformand/sekretær

 

Karin Jensen

 

  1. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen

 

Ole Weiersøe ungdom fodbold, Ole Bisgaard badminton, Ove Frederiksen seniorer, Mette Hjuler gymnastik

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Gert Jensen og Torben Orvad

 

  1. EVT

 

E- sport - henvendelse (Jesper Bjerre)

Gerne konkurrencepræget

 

Klub frivillig - cafeteria

 

60 +

 

Multihal