Menu

Frivillig rangliste

Denne liste indeholder alle trænere og ledere, som har været aktive fra 2001 i ungdomsafdelingen.

Antal år er udelukkende optalt for perioden 2001 til 2018, så enkelte på listen kan have virket længere end angivet.

Opdateret 27. nov 2018.

Navn Antal år Aktiv i 2018
Ole Weiersøe 18 Ja
Frederik Gad 18 Ja
Brian Sommerstedt 17 Ja
Henrik Allesøe 16  
Henning E. Pedersen 16  
Otto Engelhardt 15  
Roar Houmøller 14  
Henning Pedersen 13  
Aksel Sørensen 13  
Lars Rasmussen 12 Ja
Lis Andreassen 12  
Jimmy Petersen 12  
Ole G. Pedersen 12  
Peter Jacobsen 11 Ja
John Larsen 11  
Robert Lorenzen 11 Ja
Lars Grundt 11  
Bent Meinhardt 10  
Rasmus Christiansen 10  
Carsten Honoré 10  
Ole Bjerg 9  
Henrik Jensen 9 Ja
Lars Primdahl 9  
Lars Lauridsen 9 Ja
Karsten Iversen 9  
Bruno P. Nielsen 8  
Martin Vendelbo 8 Ja
Claus Dilling 8  
Jesper Holm 8  
Niels Abbas 8  
Brian Jørgensen 8  
Rolf Thomsen 8  
Frank Sejerskilde 8  
Per Stamp 7  
Jesper Petersen 7  
Morten Hansen 7  
Jesper Jensen 7  
Esben Duedahl 7  
Peter Sepstrup 7  
Jan Holm Kaas 6  
Helle Guldberg 6  
Morten Pedersen 6 Ja
Ole Vedel 6  
Signe Riktrup Jensen 6 Ja
Frank Rasmussen 6  
Ole Madsen 6  
Jeppe Østerby 6 Ja
Patrick Sommerstedt 6  
Carsten Mikkelsen 6  
Kim Klitten 6  
Michael Nyborg 6  
Jens Vrang Thomsen 6  
Lars Steffensen 6  
Jesper Bøje 6  
Hameed Al-Badri 6  
Svend Krogsgaard 6  
Torben Kjær 6  
Kim Hansen 6  
Erik Bissenbakker 5  
Mette De Wett Hagensen 5  
Thomas Grochalski 5  
Jesper Kolind 5 Ja
Bjarne Aarup 5  
Niels Antonsen 5 Ja
Søren Jensen 5  
Bo Jørgensen 5  
Kern Lyhne 5 Ja
Casper Holm Kristiansen 5 Ja
Kurt Lindholm Lundstad 5  
Hans Hansen 4 Ja
Arne Jakobsen 4  
Flemming Haug 4  
Klaus Dahl Hansen 4  
Dennis Nørgaard Larsen 4 Ja
Helle Sørensen 4 Ja
Peder Breinholt 4 Ja
Lars Scheuer 4 Ja
Poul Erik Langgaard 4  
Lina Elikofer 4 Ja
Gert Vinther Jørgensen 4  
Marina Kristensen 4  
Daniel Rasmussen 4  
Jacob Vrang Thomsen 4  
Palle Collin 4  
Michael Svenningsen 4  
Per Christoffersen 4  
Michael Tønnesen 4  
Jesper Vilstrup 4  
Jan Arlbjørn 4  
Flemming Mortensen 4  
Christian Aas Larsen 4  
Kaspar Dalgas 4 Ja
Nick Phaff Steen 4 Ja
Ulla Holm Kaas 4  
Jens Simonsen 4  
Magnus Riktrup Jensen 4 Ja
Bent Halling 4  
Annette Meineche Jørgensen 4  
Carsten Kjær 3  
Henning Christensen 3  
Niels Friis 3  
Niels Kristian Madsen 3  
Kaspar Vilstrup Danielsen 3  
Henrik Frost Hansen 3  
Jacob Højbjerg 3 Ja
Brian Nielsen 3 Ja
Kim Olesen 3  
Marianne Haugstrup 3  
Ronni Rosenlund Jensen 3 Ja
Ole Nordby Nielsen 3  
Henrik Eriksen 3  
Finn Nielsen 3  
Lene Thomsen 3  
Allan Staun Jensen 3  
Heidi Rødtnes 3  
Ove Frederiksen 3  
Rasmus Bach 3  
Bjørn Søgaard 3  
Camilla Skovgård Jensen 3  
Palle Hansen 3  
Ronni Laursen 3  
Flemming Christiansen 3  
Svend Erik Jensen 3  
Benny Kristensen 3  
Kenni Olsen 3  
Matti Søndergaard 3  
Tommy Vesterlund Petersen 3  
Jacob Hansen 3  
Tue Nymand 3 Ja
Peter A. G. Rasmusssen 3  
Henrik Sørensen 3 Ja
Peter Hedegaard 3  
Jesper Mikkelsen 3 Ja
Jesper Sørensen 3  
Miloud Yousfi 3 Ja
Lars Nielsen 3  
Michael Simonsen 3  
Lars Vibæk 3  
Johannes Mikkelsen 2  
Morten Breuning 2  
Søren Hagensen 2  
Niels Vinther Jørgensen 2  
Greg Andersen 2  
Lars Kjeldsen 2  
Niels Søndergaard 2  
Jimmi Buch 2  
Søren Østergård 2  
Ole Larsen 2  
Werner Mielck 2  
Lars Mikkelsen 2  
Jacob Thychosen 2 Ja
Jimmy Bilegrav Hollmann 2  
Lars Andreasen 2  
Jens Peter Hillerup 2  
Kim Grau Andersen 2  
Claus Therkelsen 2  
Jakob Nielsen 2  
John Schmidt 2  
Thomas Lyse nonbøl Poulsen 2  
Jon Sejerskilde 2  
Kim Mikkelsen 2  
Tobias Tønnersen 2  
Christoffer Egemo 2 Ja
Palle Selmer 2  
Gert Jensen 2  
Jonas Sepstrup 2  
Jesper Bækgaard 2  
Leif Petersen 2  
Lasse Beierholm 2 Ja
Lene Møller Henriksen 2  
Janeck J. Scott-Fordsmand 2  
Jørgen Ravn Hansen 2  
Steen Kristensen 2  
Leo Pedersen 2  
Michael Olesen 2  
Kaj Isaksen 2  
Søren Hostrup 2  
Jens Stenfeldt 2  
Søren Mohr Bisgaard 2  
Mads B. Jakobsen 2  
Kim Jensen 2  
Peter Simonsen 2  
Carsten Pedersen 2  
Peter Winther 2  
Torben Orvad 2  
Malene Oehlenschlaeger 2  
Victor Iversen 2  
Poul Kennum Møller 2  
Bjarne Svendsen 2 Ja
Benny Jepsen 2  
Jesper Kristiansen 2  
Dennis Odgaard 2  
Henrik N. Olesen 2 Ja
Rasmus Egedesø 2  
Nicolaj Holm Kaas 2  
Rene Stig Jacobsen 2  
Jan Wanned Christensen 2 Ja
Rikke Byskov 2  
Jan Ibsen 2  
Rikke Mikkelsen 2  
Kasper Rønnow Jakobsen 2 Ja
Anna Køhlert 2  
Lanni Nielsen 2  
Martin Jensen 2  
Poul Jørgensen 2 Ja
Kasper Dalgas 2  
Sjønne Kofoed-Hansen 2 Ja
Ejvind Nielsen 2  
Brian Lauridsen 2  
Lasse Petersen 2  
Marta Padovan-Özdemir 2  
Henrik Larsen 1  
Henriette Dengsø Mikkelsen 1  
Rune Dich 1 Ja
Henrik Rasmussen 1  
Kasper Østergaard Mathiassen 1  
Henrik Saabye 1  
Jakob Olsen  1 Ja
Kasper Nygaard 1  
Anders Løvig 1  
Niels Henrik Duevang 1  
Jesper  Lorentzen 1  
Katrine Holm Kanstrup 1  
Martin  Madsen 1  
Herdis Germansen 1  
Anders   Løvig  1 Ja
Houman Aznavy 1  
Lukas Steffensen 1 Ja
Nikolaj Holm-Kaas 1  
Allan Andersen 1  
Nikolaj Kousgaard 1  
Camilla Dyrvig 1  
Kim Andersen 1  
Johnny Ekelund Jensen 1  
Kim Dybdal Madsen 1  
Alberte Dalsgaard 1  
Ina Fejring 1  
Mikael Bloch 1  
Inger Bolding Kristensen 1  
Nicolai Bisp 1  
Irene Vinding Pedersen 1  
Nick Steen 1  
Flemming Adolfsen 1  
Dan  Damsø 1 Ja
Kim Majlund Larsen 1  
Lars  Baes  1 Ja
Anders Eriksen 1  
Niels Ole Præstbo 1 Ja
Cecilie Lindstrøm 1  
Torben Wind 1 Ja
Christian Hansen 1  
Allan Bække 1  
Camilla Lauesen 1  
Andreas Borgholm 1  
Knud Åge Hansen 1  
Christoffer  Simonsen 1  
Flemming Sand 1  
Henrik Larsen (1) 1  
Ano Parathithasan 1  
Michael Henriksen 1  
Jan Poulsen 1  
Jonas Primdahl 1  
Carsten Andersen 1  
Kasper Lange 1  
Pernille Hagensen 1  
Kristian   Raaberg  1  
Lars Hansen 1  
Lene Pejstrup 1  
Jeanette  Pedersen 1  
Mikkel Lee 1  
Jens Henrik Petersen 1  
Per Vangsgaard 1  
Peter Rasmussen 1  
Susanne Kvist 1  
Peter Sabroe 1  
Anders Sommer 1 Ja
Frank Valter Hansen 1  
Anniqa   Bjørnmose 1 Ja
Frederik Dam Johansen 1  
Fie  Pedersen  1 Ja
Alex Hartmann 1  
Johannes  Glintborg Mikkelsen  1 Ja
Daniel Lund Rasmussen 1  
Lene  Hvam  1 Ja
Carsten Hansen 1  
Martin Risborg 1 Ja
Preben Kloster Nielsen 1  
Peter Vase 1 Ja
Puk Falkenberg 1  
Tobias   Tønnersen  1 Ja
Gitte Olesen 1  
Maria Tang Jansen 1  
Lars Thaasti                                    1  
 Lene  Stenmann Pejstrup 1  
Danny Pedersen 1  
Amro Mahammed 1  
René Bernshøj 1  
Anders Slipsager 1  
Rene Førgaard 1  
Allan Møller-Johansen 1  
René Lund 1  
Camilla Lauersen 1  
Bjarne Jensen 1  
Anne Mette Steffesen 1  
Laura Holm-Kaas 1  
Allan Rousing 1  
Leif Møllenbjerg 1  
Mathilde Orvad 1  
Leif Nygaard 1  
Johnny Pedersen 1  
Hans Henrik Lai 1  
Erik Nielsen 1  
Hans Peter Bank 1  
Jonas Asbjørn Guldbrand Rasmussen 1  
Lene Orvad 1  
Jette Leonhardt 1  
Ronnye Louis Poulsen 1  
Kasper Eugen Hansen 1  
Sebastian Clausen 1  
Bo Vedsted 1  
Sebastian Isager 1  
Kim  klitten  1  
Jesper Majgaard 1  
Kristina Lausen 1  
Simon Larsen 1  
Lene Hvam 1  
Sisse Bøge Bruhn 1  
Mikael Haugaard 1  
Diana Nielsen 1  
Michael Tønnersen 1  
Steen Louie Pedersen 1  
Mikkel Dahl Kristensen 1  
Steen Sylvest Petersen 1  
Nikolaj Karlskov Nielsen 1  
Ditte Eskildsen 1  
Kaj Andersen 1  
Line Aagaard 1  
Henrik Lund 1  
Bjarne Lapp 1  
Karsten K. Andersen 1  
Lone Bech 1  
Tufan Yilmaz 1  
Lone Kjeldgaard 1  
Anders  Larsen 1 Ja
Søren Johan Nielsen 1  
Andreas Broe 1 Ja
Brian Rask Madsen 1  
Brian  Vestergaard 1 Ja
Mads Dalsgaard 1  
Dorthe  Slæbo 1 Ja
Thea Hovgaard 1  
Heine Dupont 1 Ja
Thomas D. Slott 1  
Janice  Jensen  1 Ja
Mads Lund Dalsgaard 1  
Kasper E. Hansen 1 Ja
Thomas Gylling 1  
Lene Paik Hesselvig 1 Ja
Mads Pedersen 1  
Lina Lindberg 1 Ja
Thomas Stenager 1  
Martin Brøndberg 1 Ja
Tobias Tønnesen 1  
Mikkel Ibæk Lund 1 Ja
Jimmy Andersen 1  
Nikolaj  Klarlund 1 Ja
Marcus Christoffersen 1  
Rasmus Løjborg 1 Ja
Marcus Rauff Christopherse 1  
Thomas Vels Hansen 1 Ja
Troels Hildebrandt 1  
Tobias Dupont 1 Ja
Tufan Yildrim 1 Ja
Henrik Lund Rasmussen 1  
Ulrik Schmidt 1  
Maria Langkjær Lomholt 1