Generalforsamling i BIF

Bredballe IF indkalder til ordinær generalforsamling 
torsdag d. 16. marts kl. 19.30 i Hældagerhallens cafeteria.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af grundkontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand. (Ulige årstal) Lars Vibæk er på valg.
7. Valg af kasserer. (Lige årstal) Punktet udgår.
8. Valg af næstformand. (Lige årstal) Punktet udgår.
9. Valg af sekretær. (Lige årstal) Punktet udgår.
10. Valg af medlem til bestyrelsen (Ulige årstal) Hans Jørgen Casper er på valg.
11. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til foreningens sekretær Karin Jensen på mail gert.karin@stofanet.dk eller afleveres personligt senest den 9. marts.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.