Indkaldelse til generalforsamling 2022

Bredballe IF indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 19:30 i mødelokalet i Hældagerhallens cafeteria.

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af grundkontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand. (Ulige årstal) (Udgår)
 7. Valg af kasserer. (Lige årstal)
 8. Valg af næstformand/sekretær. (Lige årstal) 
 9. Valg af medlem til bestyrelsen. (Ulige årstal) (Udgår)
 10. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling fremsendes til Karin Jensen på mailadressen senest 17. marts

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.