Generalforsamling 2024

Bredballe IF indkalder til ordinær generalforsamling 
torsdag d. 21. marts kl. 19.00 i Bredballe Idrætscenter, klublokalet på 1. sal

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretninger.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af grundkontingent.
7. Valg af kasserer. Arne ønsker ikke genvalg.
8. Valg af næstformand. Tony stiller op til genvalg.
9. Valg af sekretær. Karin ønsker ikke genvalg.
11. Meddelelse om afdelingernes repræsentant i bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal sendes til foreningens mail kontakt@bredballe-if.dk senest den 13. marts.

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer og andre interesserede i at bakke op om fællesskabet i Bredballe IF.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.