Vælg årgang

Medlemspolitik

Medlemskabets varighed
Medlemskabet løber fra indmeldelsen er modtaget indtil det opsiges via brev eller mail til klubbens administration fodbold@bredballe-if.dk . Udmeldelse til egen træner eller leder er ikke en gyldig udmeldelse.

Kontingent

Alle medlemmer betaler kontingent ifølge de gældende satser for den respektive afdeling, hvor medlemmet træner og spiller. Kontingentsatsen / betalingen er for perioden 1. halvår eller for perioden 2. halvår. Beløbet er uafhængig af om medlemmet deltager eller vælger at holde pause i f.eks. vinterperioden.

Købsbetingelser for indmelding

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når klubben har registreret og modtaget betaling.

Betaling

Du har mulighed for at betale med Dankort, VISA eller Mastercard – alt efter hvilken aftale som klubben har med kortindløser. Al kommunikation er krypteret, foretages gennem QuickPay og er certificeret af PBS. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. DBU gemmer ikke kortoplysningerne.

  

Gebyrer ved betaling betales af Bredballe IF.

Refundering

Tilmelding er bindende og køber kan ikke få refunderet sit kontingent. Se dog under udmeldelse længere nede.

Kunstgræs
For træning på kunstgræs kan der opkræves ekstra kontingent. (pt ikke planlagt.)

Indendørs
Hvis vi bliver pålagt afgift for at benytte idrætshaller, vil der blive opkrævet ekstra kontingent til dækning af denne udgift.

Skader
Ved længerevarende skadespause på over 3 måneder kan medlemmet overføres som passiv medlem uden kontingentbetaling, indtil skaden er overstået.

Hovedforfald kontingent.

•         1. marts / 1. august
•         Nyindmeldte opkræves ved indmeldelsen. 

Kontingentsats ved nyindmeldelse
•         Ved indmeldelser inden 1. maj betales fuldt halvårskontingent for 1. halvår
•         Ved indmeldelser 1. maj til 31. maj betales ca. 60 % halvårskontingent for 1. halvår
•         Ved indmeldelser 1. juni til 30. juni betales ca. 30 % halvårskontingent for 1. halvår
•         Ved indmeldelser 1. juli til 31. august betales fuldt halvårskontingent for 2. halvår
•         Ved indmeldelser 1. september til 30. september betales ca. 60 % halvårskontingent for 2. halvår
•         Ved indmeldelser 1. oktober til 31. december betales ca. 30 % halvårskontingent for 2. halvår

Indmeldelse og genindmeldelse
Foretages via klubbens hjemmeside på 
Indmeldelse. Kontingent betales samtidig frem til 1. hovedforfaldsdato.

Udmeldelse

Foretages
 på mail til fodbold@bredballe-if.dk.
Spillercertifikat udstedes til den nye klub
 under forudsætning af at kontingent er betalt frem til udmeldelsen. Den nye klub rekvirerer certifikatet.
Ved udmeldelse om foråret mellem 15. februar og 1. april, opkræves 50 % af den halvårlige kontingentsats.
Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde halvårlige kontingent til betaling.
Ved tilbagebetaling pålægges et gebyr på kr. 50,00.

Restance – manglende betaling

Hvis kontingent ikke er betalt 15 dage efter forfald eller efter årgangens opstart i foråret modtager medlemmet et nyt girokort eller en rykker via mail, hvorpå konsekvensen af manglende betaling fremgår. Forfald på denne er 10 dage.
Er kontingentet ikke betalt senest 1. august / 1. december for henholdsvis forår og efterår ekskluderes spilleren af klubben
Rykkergebyr fremgår af klubbens hjemmeside.

Trænere/ledere
Trænere/ledere kategoriseres som personer, der har et ulønnet helårshverv i Bredballe IF. Ved ulønnede forstås også trænere/ledere med aftale om omkostningsgodtgørelse, som modtager dette skattefrit jfr. gældende skatteregler.
Trænere / ledere i ungdomsafdelingen er automatisk medlem af foreningens ungdomsafdeling. Der betales ikke kontingent.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.