Vælg årgang

Udmeldelse

Følgende gælder ved udmeldelse

  • Ved udmeldelse om foråret mellem 15. februar og 1. april, opkræves 50 % af den halvårlige kontingentsats.
  • Ved udmeldelse efter 1. april forår og 15. august efterår forfalder det fulde halvårlige kontingent til betaling.
  • Ved tilbagebetaling pålægges et gebyr på kr. 25,00.

Du udmelder dig via dette link … (Vælg evt. “Jeg har ingen DBU-bruger,” hvis du ikke kan huske dit brugernavn.

Du vil typisk få en besked på din udmeldelse indenfor 14 dage.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.