Bag om

KLUB INFO

FORENINGSPOLITIK

HÆDER OG ÆRE

Omgang med børn & unge

I Bredballe IF skal alle føle sig trygge. Vi har rigtig mange børnehold og derfor har klubben følgende procedurer og regler for omgang med børn og unge, for at sikre alles trivsel.
Børneattest
 1. Der indhentes børneattester på alle:
  • Trænere, ledere, instruktører og hjælpere, som er fyldt 15 år, og som er tilknyttet hold for børn under 15 år.
 2. Interval for kontrol:
  • Første gang nyansættelse og herefter hvert 2. år.
 3. Oplysningerne søges og indehaves af:
  • Klubbens administrative medarbejder i samarbejde med udvalgsformanden i de enkelte idrætsgrene. Disse har tavshed omkring dette.
Tavshedspligt

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder med undtagelse af klubbens underretningspligt til DIF (Danmarks Idrætsforbund).

Underretningspligt til DIF

Ingen idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.
Foreningen er forpligtet til at underrette Danmarks Idrætsforbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.
Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.
Gyldighed.
Dette regelsæt gælder fra 1. januar 2008.

Gode leveregler

Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens trænere, ledere, instruktører og medlemmer er den mest effektive måde at forebygge krænkende adfærd.

 • Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.
 • Klubbens trænere / ledere / instruktører går ikke i bad sammen med børnene.
 • Ingen trænere / ledere / instruktører inviterer børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne til stede.
 • Seksuelt krænkende bemærkninger accepteres ikke, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

Man kan altid komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

Oplysningerne på denne side er hentet i Idrætsliv december 2003, som udgives af Danmarks Idrætsforbund.

Man skal være indmeldt for at en ordre sættes i gang. Hvis det er under 12 måneder siden du sidst bestilte pålægges et gebyr på kr. 50.- Årsagen til dette er at Bredballe IF yder et tilskud til køb af tøj, men kun hvert andet år.